Tekenmoment Vuursteun Commando

Tekenmoment Vuursteun Commando 500 281 HR-ecosysteem

Op woensdag 24 augustus 2022 zijn er op de Vuursteun Commando twee voorstellen voor tijdelijke, kleine organisatiewijzigingen ondertekend. Per 1 oktober 2022 zal een liaison-officier van het Defensie Expertise Centrum Joint Fires Support voor het project ‘Multi-Missie Radar’ (MMR) bij onze partner Thales worden geplaatst. Het MMR-systeem zal vanaf begin 2023 gefaseerd bij de artillerie instromen. Gelijktijdig zullen een viertal functies van de nieuwe MMR-eenheid van 41 Afd Art door Reservisten Operationele Capaciteit (ROC) worden gevuld. Deze reservisten zijn allen medewerkers van Thales. Wij wensen jullie allen veel succes!

Chat openen