HR-eco in Defensienota 2022

HR-eco in Defensienota 2022 400 300 HR-ecosysteem

Vandaag werd de nieuwe Defensienota gepresenteerd. Eindelijk gaat Defensie naar 2% van de NAVO-norm, in 2024 en 2025. Hiernaast komt er een hoger salaris voor de defensiemedewerkers wat ons allen tevreden stemt. Wij vinden het zeer positief dat in de nota nogmaals het belang van de samenwerking met civiele partijen en binding met de samenleving word benadrukt. Hierin wordt het HR-ecosysteem juist als één van de succesformules benoemd waar Defensie op kan voortbouwen. 

Chat openen