Publicatie Defensiekrant

Publicatie Defensiekrant 400 300 HR-ecosysteem

Op 9 april is er in de Defensiekrant een stuk gepubliceerd over de samenwerking tussen Defensie en de civiele bedrijven. Het nieuwe HR-ecosysteem loket wordt ook geïntroduceerd.
“Het personeel wordt tegen kostprijs ingehuurd. Ofwel, de bedrijven maken geen winst en verdienen er dus niet aan. Het is puur bedoeld om de werknemers tijdelijk elders onder te brengen.”

Lees snel verder op: https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2021/13/03_personeelsloket_13

Chat openen