Interview André Bakker

Interview André Bakker 400 300 HR-ecosysteem

Vanuit de samenwerking met Allseas is André onlangs begonnen bij de Maritime Capacity Alliance (MCA). De MCA is een civiel-militair collectief van ketenpartners dat kennis deelt, innoveert en samenwerkt binnen het maritieme en logistieke domein.
Hierin focust André zich op de al lopende operationele taken en het verder uitbreiden van de civiele partners voor een veiligere toekomst.
Hij heeft een jarenlange ervaring in de maritieme industrie en door COVID-19 en de noodzakelijke stappen die bedrijven hierin moeten nemen, is hij gaan nadenken wat hij kon betekenen om maritiem Nederland in stand te houden.

Waarom het HR-ecosysteem?

Door dit concept kun je andere taken uitvoeren terwijl je contractueel en arbeidsvoorwaardelijk gebonden blijft aan je werkgever. Kennis en kunde elders inzetten waar het op dat moment nodig is en je huidige organisatie helpen door de lasten te verlagen. Je kunt veel breder actief zijn en hiermee het beste in jezelf ontdekken.

Hoe ervaar je het tot nu toe?

Boven verwachting goed! Ik heb aan taken gewerkt waarmee je normaal als burger niet mee in aanraking zult komen. De diversiteit motiveert en geeft invulling aan aan wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil zonder op voorhand beoordeeld te worden op opleiding en/of cv.

Wat heeft het jou gebracht?

Het nieuwe werken heeft mij gemotiveerd en energie gebracht. Ook heb ik een beter begrip van Defensie en zijn reikwijdte. De samenwerking met alle partijen, zowel civiel als militair, en de daaruit voortkomende oplossingen en mogelijkheden. Creatief denken, verbinden en wederkerigheid.

Bedankt André. Wij wensen je nog veel succes in het verloop van je opdracht!