ABN AMRO en Defensie gaan samen financiële criminaliteit te lijf

ABN AMRO en Defensie gaan samen financiële criminaliteit te lijf 400 300 HR-ecosysteem

ABN AMRO en Defensie gaan samenwerken. Dat gebeurt via het uitwisselen van personeel. Op 14 september 2020 is dit in de zogenoemde samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. De bedoeling is om samen als eerst een uitwisseling op gang te brengen om financiële criminaliteit tegen te gaan. Deze vorm van misdaad is van invloed op nationale en internationale veiligheid.

Kans op werkervaring

De getekende samenwerkingsovereenkomst komt voort uit het HR-ecosysteem. Op deze manier worden schaarse capaciteiten gedeeld. Niet alleen gunstig voor een organisatie, ook personeel schiet ermee op. Dat krijgt de kans werkervaring elders op te doen en talenten verder te ontwikkelen.

Defensie heeft eind 2017 het voortouw genomen om dit uitwisselingsprogramma met het bedrijfsleven op gang te brengen. Hiermee wordt Defensie adaptiever en het vergroot de maatschappelijke verankering.